Cookie beleid

Algemeen cookiebeleid Culturma Group (versie 17/03/2018)

1. Over dit cookiebeleid

 

 

1.1.        Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

 

Culturma Group vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik hun inhoud kunt bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Culturma Group wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de onlinediensten van Culturma Group worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemmakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Culturma Group u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Culturma Group wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

 

1.2.        Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

 

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten van Culturma Group, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Culturma Group aanbiedt en die toegang geven tot de inhoud van Culturma Group.

 

1.3.        Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

 

Culturma Group, met maatschappelijke zetel te Klerkenstraat 38, Houthulst - België. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of via het online contactformulier.

 

1.4.        Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

 

Wij raden u aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op bepaalde gegevens over uw gebruik van de onlinediensten van Culturma Group te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Culturma Group van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan.

 

1.5.        Kunnen de voorwaarden veranderen?

 

Culturma Group kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan hun diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op hun relevante onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal Culturma Group u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

 

 

 

2. Over cookies

 

 

2.1.       Wat zijn cookies precies?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

 

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

2.2.       Welke cookies worden waarvoor op de onlinediensten van Culturma Group gebruikt?

 

De cookies die op de onlinediensten van Culturma Group worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.  

 

- Hoe lang de cookies blijven bestaan?

 

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

 

 

- Wie plaatst en beheert de cookies?

 

 

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die Culturma Group beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst. Bij Culturmagroup worden deze bijvoorbeeld gebruikt in combinatie met het inlogsysteem op bepaalde onlinediensten.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een onlinedienst van Culturma Group. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een onlinedienst aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor u aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies. Bij Culturma maken wij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics en Addthis om het verkeer van onze gebruikers te kunnen volgen zodat wij onze diensten kunnen afstemmen op hun gebruik.

 

 

- Waarvoor dienen de cookies?

 

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u de onlinediensten van Culturma Group op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies

Culturma Group gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven Culturma Group inzicht in hoe vaak hun webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is Culturma Group in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Culturma Group of in het kader van onderzoeken waaraan Culturma Group deelneemt.

Advertentiecookies

Culturma Group doet voor de advertenties op hun onlinediensten een beroep Google AdSense. Door hen worden op de onlinediensten van Culturma Group derdepartijcookies geplaatst waardoor het kan zijn dat u aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bijv. afgestemd zijn op uw geslacht, uw leeftijd en/of uw regio.

 Sociale media cookies

De Culturma Group onlinediensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de onlinediensten van Culturma Group getoond wordt. Verder kan Culturma Group content op hun onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de onlinediensten van Culturma Group cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Instagram, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter, Pinterest,... Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies

Culturma Group kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van hun onlinediensten. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op hun onlinediensten suggesties voor programma's en andere informatie.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Indien gebruikt, zullen deze wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben

 

 

2.3.       Hoe kan u het gebruik van cookies op de onlinediensten van Culturma weigeren of beheren?

 

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

 

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

Voor het blokkeren van Google Analytics cookies, volg de stappen via deze link: https://chrome.google.com/...