Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door Culturma Group, met maatschappelijke zetel te Klerkenstraat 38, Houthulst - België.
Over het privacybeleid
Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?
Wij van Culturma Group vinden het uiterst belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik van onze diensten gebruik kunt maken om onze ter beschikking gebrachte inhoud te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. Culturma Group wil daarom ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit goed te kunnen doen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, maar daarbij vinden we de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Om deze reden wensen we u via dit privacybeleid zo goed mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee wensen om te gaan.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Culturma Group. Dat gaat over:

al onze onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Culturma Group aanbiedt en die toegang geven tot onze inhoud.
alle andere diensten van Culturma Group waarbij u in contact komt, zoals deelname aan media, activiteiten of wedstrijd-acties, bezoek van onze evenementen, enzovoort... 
Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?
Culturma Group, met maatschappelijke zetel te Klerkenstraat 38, Houthulst - België. In deze voorwaarden wordt naar “Culturma Group” ook verwezen met “wij” of "ons-onze". Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u ons contacteren via her algemeen contactformulier.

Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?
Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies op onze onlinediensten gebruikt worden en waarvoor.

Kunnen de voorwaarden veranderen?
Culturma Group kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden online bekendgemaakt op de relevante diensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen
Culturma Group verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen aanbieden. We vinden het belangrijk de juiste inhoud onder de juiste vorm aan onze gebruikers te kunnen aanbieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom wensen we onze gebruikers beter te leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van bepaalde verschafte persoonlijke gegevens met u in contact treden. 


Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.
Om van bepaalde diensten die Culturma Group aanbiedt gebruik te kunnen maken, zal u een online account dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht en postcode. Deze gegevens worden opgeslagen in uw on- en offline profiel of klantenbestand. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen die ons verder kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor deelname aan iets wat door Culturma Group georganiseerd is of in samenwerking met Culturma Group is georganiseerd of wanneer u op reportages of interviews ingaat zal u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten, deelneemt aan een actie, dienst of wedstrijd door een sms, e-mail of ander bericht naar ons te sturen, of een evenement van ons bezoekt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze onlinediensten.
We verzamelen gegevens over onze onlinediensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt. Op deze manier kunnen we onze onlinediensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:  

Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.    
Culturma Group maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het cookiebeleid van Culturma Group.

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen.
Indien u op onze onlinediensten inlogt via uw account van een sociale netwerksite of gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.

Standaard gaat het hier om de basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we indien u klant bent bij een van onze diensten toevoegen aan ons klantenbestand in het geval ze daar ontbreken. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. Dit kan enkel gaan over gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Culturma Group zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal Culturma Group ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen
Onze onlinediensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.    

Persoonlijke gegevens van minderjarigen
Gelet op de bijzondere aandacht die kinderen in een online omgeving moeten krijgen, voeren wij een strikt beleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens van minderjarigen. Zo verzamelen wij in principe enkel gegevens van minderjarigen wanneer wij hiervoor de ouderlijke toestemming hebben gekregen.

 


We gebruiken persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren, onderhouden en goed afstemmen van onze diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de onlinediensten van Culturma Group, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken. 

Wanneer u onlinediensten gebruikt en u bent ingelogd, dan passen we een programmering toe die u als geregistreerd gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet je niet telkens opnieuw je inloggegevens opgeven wanneer u de betreffende onlinedienst(en) bezoekt of wil deelnemen aan interactieve features op onze onlinediensten zoals bijvoorbeeld wedstrijden.


Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke diensten en inhoud interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback aan ons team geven om het aanbod te verbeteren en relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze diensten en inhoud voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden. 


Wij streven ernaar om voor iedere gebruiker de onlinediensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kunnen wij aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou Culturma Group bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

Verder kunnen ook meer aangepaste en relevante advertenties op onze websites getoond worden.

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van de VRT
De VRT kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over  nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan de VRT ook laten weten als u niet langer wenst dat de VRT u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van de VRT als in dat van onze gebruikers.

 

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?
Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld: 

Leveranciers, dienstverleners
Om onze diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor Culturma Group toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Wij laten dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.  
Sociale media
Bepaalde van onze onlinediensten bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Wij hebben geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door ons worden verzameld
Autoriteiten
In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van Culturma Group te beschermen.
Samengevoegde of geanonimiseerde informatie
Culturma Group kan bepaalde samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met derde partijen. Wij zullen hierbij nauwgezet op toezien dat deze bedrijven en/of wijzelf u op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

 

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?
Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die Culturma Group over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een profiel beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan u ons contacteren. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Culturma Group vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 

Update van deze privacyverklaring
Culturma Group zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.